ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 13/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00-14.45 น.

นายภาสกร นบนอบ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารการตรวจเรือตามแบบฟอร์ม ศจร. ของแต่ละหน่วยงาน แผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 –วันที่ 25 เมษายน 2565) ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ