ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 12/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00-12.00 น. นายภาสกร นบนอบ หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LINE) เพื่อติดตาม ทวนสอบการปฏิบัติงาน การติดตาม และการเฝ้าระวังการทำการประมง เรือประมง ท่าเทียบเรือ มาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ VUCA การดำเนินคดีเรือประมง การตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว (Seabook) การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือประมง ติดตามผลการตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดตรัง ในเดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ