ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

นายภาสกร นบนอบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ครั้งที่ 9/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ในการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 การตรวจสอบเหตุผลการสั่งตรวจเรือเรือประมงจากระบบประมวลผลความเสี่ยงร่วม (Common Risk Assessment) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ