วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 70 ราย กลุ่ม A 8 ราย กลุ่ม B 49 ราย กลุ่ม C 13 ราย และเกษตรกรจากอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 59 รายกลุ่ม A 17 ราย กลุ่ม B 33 ราย กลุ่ม C 9 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 141,500 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 70 ราย กลุ่ม A 8 ราย กลุ่ม B 49 ราย กลุ่ม C 13 ราย และเกษตรกรจากอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 59 รายกลุ่ม A 17 ราย กลุ่ม B 33 ราย กลุ่ม C 9 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 141,500 ตัว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-31  |   ข่าววันที่: 2018-08-31 |  อ่าน: 366 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 70 ราย กลุ่ม A 8 ราย กลุ่ม B 49 ราย กลุ่ม C 13 ราย และเกษตรกรจากอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 59 รายกลุ่ม A 17 ราย กลุ่ม B 33 ราย กลุ่ม C 9 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 141,500 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130