วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย เกษตรกร 44 ราย กลุ่ม A 10 ราย กลุ่ม B 32 ราย กลุ่ม C 2 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 49,000 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย เกษตรกร 44 ราย กลุ่ม A 10 ราย กลุ่ม B 32 ราย กลุ่ม C 2 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 49,000 ตัว 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-30  |   ข่าววันที่: 2018-08-30 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รายเก่า ปี 2560 พื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย เกษตรกร 44 ราย กลุ่ม A 10 ราย กลุ่ม B 32 ราย กลุ่ม C 2 ราย รวมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 49,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130