วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการรับรองมาตรฐาน GAP ปลาอื่นๆในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน 8 ราย และตรวจติดตามมาตรฐานการรับรอง GAP ปลานิลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการรับรองมาตรฐาน GAP ปลาอื่นๆในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน 8 ราย และตรวจติดตามมาตรฐานการรับรอง GAP ปลานิลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการรับรองมาตรฐาน GAP ปลาอื่นๆในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน 8 ราย และตรวจติดตามมาตรฐานการรับรอง GAP ปลานิลในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  138   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   110  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   104  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดหนองคาย ร่วม...  100  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  94  นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  90  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2565   80  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ