ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายออกติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหลังเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 18 ราย โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป จำนวน 210 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายออกติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหลังเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 18 ราย โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป จำนวน 210 ราย ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายออกติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหลังเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 18 ราย โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป จำนวน 210 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 15 ราย ในเขตจังหวัดหนองคาย โดยให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด และประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังเข้าร่วมโครงการฯ ในการติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนและเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  234   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  203  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   184  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  179  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  150  วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึก...  129  วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดหนองคายร่ว...  125  วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบร...  122  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/2565   117  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28/2565   116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ