วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดภาคอีสาน นักวิชาการประมง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประมง ได้เดินทางไปยังแคมป์ปลาเอินของกรมประมง บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดภาคอีสาน นักวิชาการประมง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประมง ได้เดินทางไปยังแคมป์ปลาเอินของกรมประมง บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดภาคอีสาน นักวิชาการประมง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประมง ได้เดินทางไปยังแคมป์ปลาเอินของกรมประมง บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง โดยมีนายทองรถ อ่างมัจฉา ชาวบ้านเจ้าของที่ดิน ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย และนายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ให้การต้อนรับ

แคมป์ปลาเอิน เป็นกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาเอิน หรือ ปลายี่สกไทย ที่กรมประมงจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแคมป์ที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวประมงท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการเพาะพันธุ์ในแต่ละปี กรมประมงจะรับซื้อปลายี่สกไทยเพศผู้และเพศเมียมีชีวิตที่ชาวประมงท้องถิ่นจับได้จากแม่น้ำโขง ซึ่งมีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ขึ้นไป นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพศโดยการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพภายนอกและตรวจสอบความสมบูรณ์ของไข่และน้ำเชื้อภายในตัวแม่และพ่อปลาโดยใช้เทคนิควิธีทางวิชาการ และทำการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีการฉีดกระตุ้นเพศเมียด้วย Luteinizing Hormone-Releasing Hormone analogue (LHRHa) 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้ำหนักปลาเพศเมีย 14 กิโลกรัม) ฉีดฮอร์โมนบริเวณช่องท้อง ส่วนปลาเพศผู้ ปีนี้มีขนาด 5 กิโลกรัม ฉีดฮอร์โมน LHRHa ที่ความเข้มข้น 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้นหากปีใดตัวผู้มีน้ำเชื้อดีจะไม่ฉีดฮอร์โมน หลังจากนั้นรอจนไข่แก่เต็มที่ จึงทำการรีดไข่ปลาผสมกับน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพศผู้ นำไข่ที่ได้รับการผสมแล้วกลับไปใส่ถังเพาะและอนุบาลลูกปลาและปล่อยคืนกลับสู่แม่น้ำโขงต่อไป เป็นการคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  181   วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห...  162  วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  158  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค...  145  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  136  ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื...  128  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   127  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  125  วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบ...  124  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      if-nongkhai@hotmail.co.th   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ