"ทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนอาหารปลาหน้าวัด เพื่อพี่น้องชาวประมงลุ่มน้ำโขง กรมประมง"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


"ทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนอาหารปลาหน้าวัด เพื่อพี่น้องชาวประมงลุ่มน้ำโขง กรมประมง" วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กรมประมงจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนอาหารปลาหน้าวัด เพื่อพี่น้องชาวประมงลุ่มน้ำโขง นำโดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับหน่วยงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนปลาหน้าวัดหายโศก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นแม่น้ำโขง จำนวน 399,999 ตัว พิธีทอดผ้าป่า พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานชาวประมง จำนวน 40 ทุน มอบชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ขนาด 5 ถัง ให้กับผู้แทนชุมชนประมง และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน ประชาสังคมในการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำโขง” โดย

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมประมง

ดร. สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม

นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ผู้แทนสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)

นายอำนาจ ไตรจักร ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน7 จังหวัดภาคอีสาน

พระอธิการพิทักษ์ชัย จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดหายโศก รวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าจากทุกช่องทางได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,442.99 บาท ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ