สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรม


วันที่15-19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดตราด สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน เพื่อการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Msy)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!