สำรวจเรือประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


สำรวจเรือประมง 

กิจกรรม


วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อสำรวจเรือประมงพาณิชย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!