ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC 

กิจกรรม


ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-16.30 น ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!