ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-16.30 น ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,044)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (913) @fisheries.. (763) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (717) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (683) @Dof.. (649) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (638) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (611) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (602) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (577) คำนิยม.. (576) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (568) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (554) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (550) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (540) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (529) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (528) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (520) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (510) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900