ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 449 ครั้ง
 

ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-16.30 น ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,174)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (990) @fisheries.. (888) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (853) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (796) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (751) @Dof.. (737) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (703) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (698) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (647)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900