สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรม


วันที่ 9-11 มกราคม 2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อบรรยายการเก็บข้อมูลภาคสนาม และขั้นตอนการเก้บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ( MSY)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!