ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield)

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-11  |   ข่าววันที่: 2019-12-02 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเครือรัฐออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรื่องการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,073)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (931) @fisheries.. (789) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (734) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (695) @Dof.. (667) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (653) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (627) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (619) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (595) คำนิยม.. (588) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (584) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (566) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (562) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (550) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (549) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (540) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (538) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (526) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (500)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900