ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield)

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) 

กิจกรรม


ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเครือรัฐออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรื่องการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!