ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield)

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-11  |   ข่าววันที่: 2019-12-02 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเครือรัฐออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรื่องการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแบบกลุ่มสัตว์น้ำ (Multi-species maximum sustainable yield) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,223)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,021) @fisheries.. (926) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (916) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (833) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (774) @Dof.. (765) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (745) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (726) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (687)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900