ประชุมคณะทำงาน Msy

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


ประชุมคณะทำงาน Msy 

กิจกรรม


วันที่  20 พฤษจิกายน 2562 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุม คณะทำงาน MSY  ณ ห้องประชุม ปลาลัง อาคารปลอดประสพ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!