ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว

 กลุ่มควบคุมการทำประมง

ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาต่างๆ ได้ตรวจยึดเครื่องมืออวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ จำนวน 4 ผืน บริเวณบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 และ บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ และตรวจยึดเครื่องมืออวนลากทับตลิ่งทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ จำนวนรวม 8 ผืน บริเวณบ้านพักสุขใจ หมู่ 7 บ้านนาขาม หมู่ 9 ต.ภูดิน อ.เมือง และบริเวณบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี สภ.ลำปาว และ สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ ตามลำดับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!