ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 กลุ่มควบคุมการทำประมง

ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) ร่วมกับ ศร.ชล.จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ และไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหา 2 ราย ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ และทำการประมงในเขตหวงห้ามในช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวบ้านดอน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 10 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) ร่วมกับ ศร.ชล.จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ และไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหา 2 ราย ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ และทำการประมงในเขตหวงห้ามในช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวบ้านดอน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!