ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว

 กลุ่มควบคุมการทำประมง

ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาต่างๆ ได้ตรวจยึดเครื่องมืออวนลากทับตลิ่งที่ใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ จำนวนรวม 11 ผืนบริเวณบ้านพักสุขใจ หมู่ 7 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บริเวณบ้านคำศรี หมู่ 3 ต.หนองบัว และบริเวณบ้านหนองแฝก หมู่ 4 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำปาว และสภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ ตามลำดับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!