ปฏิบัติงานรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบนเรือสำรวจประมง "จุฬาภรณ์"

 กลุ่มควบคุมการทำประมง

ปฏิบัติงานรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบนเรือสำรวจประมง "จุฬาภรณ์" 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานบนเรือสำรวจประมง "จุฬาภรณ์" บริเวณทิศใต้เกาะเสม็ด พิกัด N 12°21'11. 57" เหนือ E101°18'24.44" ตะวันออก ห่างจากฝั่ง ประมาณ 20 ไมล์ทะเล และนำกลับฝั่งเพื่อรับการรักษา ตามที่ได้รับการประสานจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!