ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

 กลุ่มควบคุมการทำประมง

ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือประมงทำการประมงโดยลักษณะกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ ประเภทอวนกางกั้นประกอบลอบและถุงโพงพาง บริเวณอำเภอแคนดง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของกลาง อวนกางกั้น จำนวน 21 ผืน ลอบนอน จำนวน 30 ลูก และถุงโพงพางจำนวน 15 ปาก นำส่ง สภ.แคนดง สภ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ สภ.เมืองบัว จังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!