ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์ 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง

นายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงา นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา นายวิทยา รัตนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ณ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ หมู่ 8 เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูของชุมชน เเละร่วมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์ ได้เเก่ พันธุ์กุ้งกุลาดำ pl 15 จำนวน 100,000 ตัว ภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจังหวัดพังงา และปลากะพงขาว ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว และปลากะพงขาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 150 ตัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงบ้านบางพัฒน์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการบ้านบางพัฒน์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในชุมชนประมงบ้านบางพัฒน์ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เเละชุมชนเเห่งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งในปัจจุบันชุมชนบ้านบางพัฒน์ ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของจังหวัดพังงา

#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง

นายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงา นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา นายวิทยา รัตนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ณ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ หมู่ 8 เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูของชุมชน เเละร่วมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์ ได้เเก่ พันธุ์กุ้งกุลาดำ pl 15 จำนวน 100,000 ตัว ภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจังหวัดพังงา และปลากะพงขาว ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว และปลากะพงขาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 150 ตัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงบ้านบางพัฒน์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการบ้านบางพัฒน์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในชุมชนประมงบ้านบางพัฒน์ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เเละชุมชนเเห่งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งในปัจจุบันชุมชนบ้านบางพัฒน์ ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของจังหวัดพังงา

#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง #กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218