ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2565 
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมงาน "ประเพณีแรกนาเกลือ" 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานในพิธีฯ โดยประเพณีแรกนาเกลือ จะจัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงเริ่มต้นฤดูการทำนาเกลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 
แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือและเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นช่วงฤดูการทำนาเกลือ

#นายจรูญศักดิ์เพชรศรีผู้ตรวจราชการกรม #กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218