โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เกาะหมากเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หินมาก่อนจากหลักฐานโบราณคดีพบว่า เคยมีการขุดพบขวานหินโบราณกว่าร้อยชิ้น (ปัจจุบันบางส่วนอยู่ที่ หมู่ที่3 บ้านแหลมกรวด) ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหินด้วยความเหมาะสมของภูมิศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง (ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 6 หรือ พ.ศ. 501-600) ซึ่งมีชื่อว่าเมือง "เสิ้งจี้" เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล นอกจากนี้ยังมีความเจริญในด้านพุทธศาสนาอีกด้วย เพราะว่ามีการขุดพบซากวัดโบราณประมาณ 13 แห่ง เช่น  วัดเขาพระนอน วัดหนองปลักแรด เขาวัดอ่าวบ้านเก่า เขาเจดีย์ วัดปลายแหลมเขาชัน วัดหลังโรงเรียนบ้านเกาะเสือ วัดอ่าวท่ายาง วัดปากน้ำปากบาง วัดปลายแหลมปากบาง วัดปลายแหลมหลา วัดบ่อหว้า วัดเกาะขาม เป็นต้น

     เกาะหมาก เกาะกลางทะเลสาบสงขลาที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถชื่นชมความงามของเกาะเล็กใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตอันผูกพันกับสายน้ำของชุมชนตำบลเกาะหมาก โดยมีคุณคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้รวมพลังชาวเกาะหมากเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่แห่งนี้ขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะหมากจะได้ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งมากมายในทะเลสาบสงขลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตื่นตาตื่นใจไปกับรังนกนางแอ่นภายในถ้ำ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสวิถีประมงกลางทะเลสาบสงขลาอย่างใกล้ชิดพร้อมกับยกมื้ออร่อยมารับประทานกันถึงบนเรือ ความพิเศษของมื้อนี้อยู่ตรงที่ได้ชิมกุ้งก้ามกรามย่างที่รับประกันความสด เพราะได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุ้งของชาวบ้านที่ยังคงใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมอย่างไซ และนำมาย่างบนเตาถ่านที่จัดเตรียมไว้บนเรือ อีกทั้งยังอร่อยกับเมนูอาหารพื้นถิ่นจากชุมชนอีกมากมาย ถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยท่ามกลางบรรยากาศแปลกใหม่ก็ติดต่อมาล่วงหน้าได้ที่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก

     เป็นเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร.ศ.108 มีการจัดงานน้อมรำลึกย้อนลอยพระพุทธเจ้าหลวงทุกปี เป็นแหล่งนกนางแอ่น ที่มีคุณภาพดีที่สุด พื้นที่แหล่งน้ำในทะเลสาบมีทั้ง 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม เปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาล สัตว์น้ำในทะเลสาบทุกชนิด มีรสชาติอร่อยจนได้ฉายา ปลาสามน้ำ กุ้งสามน้ำ แห่งเดียวในโลก

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

     เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านดั่งเดิม ใช้วิถีชีวิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประชากรในชุมชนประมาณ ร้อยละ 90 ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน วางกัด ดักไซร์ ทอดแห และทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพราะเป็นวิถีที่ต้องใช้ในการดำรงชีพ

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

   1. เที่ยวชมหมู่เกาะสี่ เกาะห้า แห่งเดียวในทะเลสาบสงขลา                                                                    

   2. แหล่งชมนกบ้านเกาะโคบ

   3. สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และตลอดเวลา                                                                                

   4. มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เช่น ปั้นไข่ในหิน ปฎิมากรรมทราย                                                          

   5. เที่ยวชมและร่วมกิจกรรมวิถีชาวเล ยกไซร์กุ้งก้ามกราม ทอดแห วางกัด

   6. ช๊อป เที่ยว ชิม กินอิ่มท้องกับอาหารทะเลสด เช่น กุ้งก้ามกรามสามน้ำ ปลาขี้ตังปากพะยูนแกงส้ม ปลามิหลังผัดเผ็ด

   7. ร่วมสร้างจิตสำนึกรักบ้านปลา แหล่งธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

   1. ชมแสงแรกที่สวนกะเสกฟาร์มสเตร์

   2. ชมแสงสุดท้ายที่ลานยอ

   3. สัมผัสวิถีชุมชนและร่วมทำการประมงกับชุมชน

   4. เที่ยวชมเกาะต่างๆ ในทะเลสาบสงขลา

   5. กินอาหารสดๆจากทะเล ที่ได้ชื่อว่า ปลาสามน้ำ กุ้งสามน้ำ

   6. นั่งรถนำเที่ยวชมรอบเกาะ

โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1Day Trip เป็นต้น)

        - เที่ยวเป็นกลุ่ม 2 วัน 1 คืน ที่พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ บริการเรือนำเที่ยวเกาะต่างๆ ร่วมกิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้าน    

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

   1. ครัวพันแสน แกงส้มปลาขี้ตัง                                                                                                     

   2. ลานยอชมดาว คลุกเคล้ากับธรรมชาติยามตะวันตกดิน

   3. สวนกะเศก รับแสงแรก กับอาหารที่พักแบบโฮมสเตร์ที่เป็นกันเอง

   4. ช่องพื้นรีสอร์ท

ที่พักแนะนำ

   1. ลานยอชมดาวโฮมสเตร์

   2. สวนกะเศกฟาร์มสเตร์

   3. ช่องฟื้นรีสอร์ท

   4. ต้นอ้อยรีสอร์ท

   5. เขาชันรีสอร์ท

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง

   1. แกรนด์แคนย่อนเกาะนางคำ                                                                                                     

   2. วัดพระนอน ปากพะยูน

   3. ชมนกน้ำ คูขุด สะทิงพระ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

บ้านน้ำบ่อหมาก 244 หมู่ที่9 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

เบอร์โทรศัพท์  086-5415463 , 064-8539310

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  104  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218