โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

                    เริ่มจากการก่อตั้งธนาคารปูเพื่ออนุรักษ์ปูม้าของคนในชุมชนบ้านอีเล็ต หลังจากนั้นพัฒนาต่อยอด พูดคุยปรึกษา กันว่า อยากเผยแพร่ความสวยงามของธรรมชาติบ้านเราให้คนอื่นๆได้ชมด้วย จึงได้จัดทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อยอด และพัฒนามาเรื่อยๆ

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

                     ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีอาชีพทำการประมง โดยเฉพาะเรือประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านจะมีการพึ่งพา ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจเป็นมิตร ยิ้มแย้ม มีความเป็นกันเอง

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

                     ล่องเรือชมธรรมชาติของป่าโกงกาง ป่าชายเลน ณ คลองอีเล็ต ชมอุโมงค์โกงกาง ซึ่งมีต้นโกงกางโอบล้อม ในเวลาขึ้นเรือสามารถแล่นผ่ากลางไปได้ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ในช่วงน้ำลง จะมีหาดโผล่ชาวบ้านเรียกกันว่า สันหลังมังกร ณ หาดอีก๋อย สามาถเดินเล่น ชมบรรยากาศ ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น คราดหอยกระปุกได้ ชมพระอาทิตย์ ตกดิน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

                     - ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง

                     - ล่องเรือชมคลองอีเล็ต แล้วไปทำกิจกรรมบนหาดอีก๋อย พร้อมรอชมตะวันตกดิน

                     - ร่วมปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ (ในช่วงหน้าระยะปูวางไข่)

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

                   - ร้านบ้านแม่บุ๋มทอดมันปู ขายอาหารแปรรูป ราคาไม่แพง รสชาติเยี่ยม บริการส่งต่างจังหวัด เช่น ทอดมันปู จ๊อปู ปูจ๋า หมึกไข่ต้มหวาน หมึกสามรส เนื้อปู หมึกตากแห้ง กุ้งแห้ง

                   - ร้านโกงกางคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ริมคลอง บรรยากาศดี อาหารอร่อย มีมุมถ่ายภาพเยอะ

ที่พักแนะนำ

                  บ้านไอทะเลชุมพร ต.หาดทรายรี ที่พักสะอาด ใกล้แหล่งท่องเที่ยว บรรยากาศดี ราคามิตรภาพ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต สถานที่ตั้ง  ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 09 8013 5001 ,08 0039 3341

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218