โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

                         อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีพื้นที่ 16,250 ไร่ เริ่มกักเก็บน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2559 อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีพื้นที่ 16,250 ไร่ เริ่มกักเก็บน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่มีความสำคัญทางด้านการเกษตร และแหล่งทำประมงน้ำจืด ของประชาชนในพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวนมาก เป็นอ่าง เก็บน้ำที่กั้นยาวระหว่าง 2 อุทยานแห่งชาติ ทำให้มีความสวยงามของตัวอ่าง รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

            - ใช้เรือพายทำการประมง (ไม่ใช้เครื่องยนต์)

            - ช่วยกันดูแล อนุรักษ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่า รักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

            - ชมวิถีชาวประมง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

            - ชมความสวยงามกับบรรยากาศ วิวอ่างเก็บน้ำ ภูเขา ของอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา

            - มีบริการเรือนำนักท่องเที่ยว นักตกปลา ลงไปตกปลาภายในอ่างเก็บน้ำ

            - มีที่พัก ลานกางเต้นท์บริการ มีแพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป

            - พร้อมให้บริการเช่าเรือ พร้อมไต๋เรือ นำตกปลาภายในอ่างเก็บน้ำ

            - จุดแพปลา จำหน่ายปลาเขื่อนสดๆ จากอ่างเก็บน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสัตว์น้ำ

            - ชมวิวจุดเช็คอินสำคัญของสันเขื่อน ฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลาน

            - การทำประมงโดยใช้เรือพาย (ไม่ติดเครื่องยนต์)

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

            - ตรังเอนกปลาเขื่อน ต้มยำปลาบึก,ผัดฉ่าปลากดคัง

            - ตรังรถบัส ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน

ที่พักแนะนำ

              - บ้านพักรับรอง และลานกางเต้นท์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

            ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สถานที่ตั้ง  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  09 8101 4322 ประธานสหกรณ์ประมงห้วยโสมง จำกัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  253   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  236  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  172  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  140  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  93  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  87  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  79  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   10  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   7


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218