โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

                     ในปี 2554 ชุมชนบ้านป่ากล้วยเล็ก ๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของสัตว์น้ำท้องถิ่นในลำน้ำกวงของชุมชน ที่มีความหลากหลายเป็นธรรมชาติ และสัตว์น้ำที่หายากของชุมชน จึงได้รวมกลุ่มกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนขึ้นและตั้งชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลาเขตอภัยทานหน้าวัดป่ากล้วยกุญชร” เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ
พันธุ์ปลาหายาก เช่น ปลากด ปลากระแห ปลาแขยง และปลาตะเพียน และสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยเขตอนุรักษ์มีระยะความยาวของลำน้ำแม่กวง 200 เมตร และต่อมาในปี 2556 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) เข้าสำรวจพื้นที่ลำน้ำตามภารกิจงาน พบว่าชุมชนบ้านป่ากล้วยมีความเข้มแข็งและหวงแหนในทรัพยากร
มีความต้องการอนุรักษ์สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในลำน้ำกวง หน่วยงานจึงนำเสนอให้หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดได้รับทราบ รับรู้และสนับสนุน พร้อมการบูรณาการร่วมกันในด้านการประมงขององค์กร และได้ผลักดันขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่นเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยมีชื่อว่า “กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง” ลงนามโดย นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการกำหนดเขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 เมตร เป็น 600 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืน และในปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์ฯ เรามีรายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยได้นำรายได้นี้มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน และองค์กรฯ เพื่อการต่อยอดกิจกรรมในอนาคต เช่น กิจกรรม “นั่งแพชมปลา” “นั่งเกวียนชมกวง” “ท่องเที่ยวชุมชนป่ากล้วย” เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน                                                                                               

 อัตลักษณ์วิถีชุมชน

                     ชุมชนวางแผนการท่องเที่ยวในอนาคตและกิจกรรม                                                                              

“นั่งแพชมปลา” เป็นกิจกรรมที่จะทำแพลอยน้ำพร้อมให้อาหารสัตว์น้ำในอนาคต และปัจจุบันได้จักรยานน้ำในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ                                                                                       

“นั่งเกวียนชมกวง” เป็นกิจกรรมในอนาคนที่วางแผนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิธีการดำเนินชีวิตของชุมชน           

ของบ้านสันนาเม็ง โดยมีเกวียนให้บริการและพาชมแม่น้ำกวงในเขตพื้นที่หมู่บ้านแล้วเสร็จมีอาหารและกับข้าว

 

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

  1. จุดพักผ่อนหย่อนใจของแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลาบ้านป่ากล้วย
  2. วัดป่ากล้วยท่ากุญชร กราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสริมงคล

 

“การท่องเที่ยวชุมชนป่ากล้วย” เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ได้สัมผัสบรรยายของท้องถิ่นและท่องเที่ยวในชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และสนามบิน โดยปัจจุบันชุมชนมีตลาดนัดวันอาทิตย์ให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากชุมชน อาหาร และสิ่งของเครื่องให้อื่นมากมาย

    แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ใกล้เคียง

            1. กู่แดง บ้านป่ากล้วย เป็นโบราณสถานของบ้านป่ากล้วย อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 850 เมตร

            2. วัดคอกหมู่ป่า และแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำหน้าวัด อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 1 กม.

            3. วัดข้าวแท่นน้อย (ครูบาศรีวิชัย) ต.สันทรายหลวง อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 1 กม.

            4. วัดเมืองเลน (หลวงพ่อโสธร) อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว

   ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

            1. ร้านลาบไก่บ้านโฮ้ง เป็นร้านอาหารเหนือ บรรยากาศนั่งสบายๆ ริมน้ำกวง ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 1.2 กม.          

            2. ร้านกิ๋นลำกิ๋นดีสันทราย เป็นร้านอาหารเหนือ บรรยากาศดีมีจุดพักผ่อนและเช็คอิน ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 2 กม.  

            3. ร้านก๋วยเตี๋ยว-เฮียแจ๊ค เหมาะสำหรับคนชอบกินเส้นและซุปร้อน ๆ ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ย 500 เมตร                 

            4. ร้านสักแก้ว สองแก้ว คาเฟ่ ร้านกาแฟบ้านนา อาการสบาย สไตล์เรียบง่าย ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 950 เมตร       

            5. ร้าน Healthy & Coffee ร้านกาแฟสไตล์เรียบง่ายบรรยากาศสบาย ๆ ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ย 1.7 กม.                

   ที่พักแนะนำ

            1. ป่ากล้วยรีเวอร์ไซต์รีสอร์ท อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 300 เมตร                                                                    

            2. อังกาบ-ดัตซ์ โฮมสเตย์ บรรยากาศดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 600 เมตร      

            3. บ้านกลางโต้งรีสอร์ท ที่พักสบายสไตส์ทุ่งนา ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 2.8 กม.

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  0843654496 (นายประกร  ศรีวิชัย) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ากล้วย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  253   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  236  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  172  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  140  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  93  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  87  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  79  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   10  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   7


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218