โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำตำบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำตำบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     ตำบลพุมเรียง ถือเป็นชุมชนโบราณ แหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองไทย (เคย) เป็นเส้นทางสายแพรไหมทางทะเลที่สำคัญแห่งดินแดนด้ามขวาน เป็นแหล่งผ้าไหมพุมเรียงอันสวยงามเลื่องชื่อ อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดของท่าน“พุทธทาสภิกขุ” ปราชญ์แห่งสยามประเทศ บุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก โดยมีวัดอุบล(วัดนอก)เป็นวัดอุปสมบทของท่านอาจารย์พุทธทาส นอกจากนี้พุมเรียงยังเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากร“ปูม้า” ที่สำคัญ ที่นี่นอกจากจะมีปูม้าสดๆให้เลือกทาน เลือกซื้อแล้วจะได้เห็นหาชีพพิเศษเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือ “อาชีพแกะปูม้า” ซึ่งเป็นการนำปูม้านึ่งมาแกะเปลือก แกะก้ามทิ้ง คัดเอาแต่เนื้อล้วน แบ่งเป็นเกรดเพื่อส่งให้ร้านค้าไปทำอาหาร อย่างเช่น ข้าวผัดปู ก๋วยเตี๋ยวปู ปูผัดผงกะหรี่ เป็นต้น ด้วยความที่พุมเรียงเป็นถิ่นปูม้าอันโดดเด่น เมื่อต้นปีนี้(2560) จึงมีการสร้าง “ประติมากรรมปูม้า” ขึ้นที่ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์”(บริเวณแหลมโพธิ์) เป็นประติมากรรมปูม้าขนาดใหญ่กำลังชูก้ามเด่น คนสามารถเข้าไปเดินลอดตัวปูม้าได้ นับเป็นจุดถ่ายรูป เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าสนใจในเส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ อ.ไชยา ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในพุมเรียงที่ตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร พวกเขาก็ได้จัดตั้ง“ธนาคารปูม้า”ขึ้น เพื่อเป็นที่รับฝากแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องให้มาอยู่อาศัยในกระชังในทะเลหรือในถังน้ำของโรงเรือน เพื่อดูแลให้แม่ปูวางไข่ได้สำเร็จ จากนั้นชาวประมงจึงมารับแม่ปูม้ากลับไปปล่อยหรือไปขาย ส่วนตัวอ่อนของปูนั่นจะนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณของปูให้มากขึ้น

        นายจรินทร์ เฉยเชยชม ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง กล่าวถึงการจัดตั้งธนาคารปูขึ้นในบ้านพุมเรียงว่า มาจากการที่ทรัพยากรชายฝั่งถูกทำลายโดยเฉพาะการเข้ามาจับสัตว์น้ำของคนนอกพื้นที่ที่ใช้อวนลาก อวนรุน รวมไปถึงการใช้อวนและลอบปูม้าตาถี่ ทำให้ปูม้าและสัตว์ทะเลอื่นๆมีจำนวนลดน้อยถอยลงไปมาก ชาวชุมชนที่นี่จึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว เริ่มจากการศึกษาข้อมูล จากนั้นจึงจัดสร้างบ้านปลาขึ้นด้วยการนำไม้ไปปัก (คล้ายซั้ง) เป็นอาณาเขตให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆมาอยู่อาศัย พร้อมทั้งเป็นแนวป้องกันไม่ให้อวนลาก อวนรุน รุกล้ำเข้ามา หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารปูขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550 ซึ่งหลังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พุมเรียงมีทรัพยากรปูม้าและสัตว์น้ำทะเลอื่นๆเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และนั่นก็ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนพุมเรียง

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ

ช่วงเช้า

   - ชมประติมากรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (บริเวณแหลมโพธิ์)

   - ชมวิถีอาชีพแกะปูม้า และการทอผ้าไหมพุมเรียง

   - ชมธนาคารปูม้า

ช่วงบ่าย

   - ชมวิถีชีวิตชาวประมง

   - ล่องเรือไปเที่ยวเกาะเสร็จ

   - ทำกิจกรรมหาหอยสับเค็ด โดยใช้คราดมือและคราดที่มีด้ามจับ

   - รับประทานอาหารทะเลที่ชาวบ้านพุมเรียงเตรียมไว้

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำตำบลพุมเรียงสถานที่ตั้ง 95/1 หมู่ที่ 5 ตำบลละพุมเรียง อำเภอละไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    092 379 3963 , 082 272 7956

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218