โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เดิมชาวประมงพื้นบ้านได้ทำการประมงในเขตบริเวณบ้านตนเอง ซึ่งทำประมงเป็นหลักทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้ปรึกษาหารือแต่งตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อเป็นธุรกิจเสริม ประกอบกับบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่อยู่ของโลมาและมีธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวมาจนปัจจุบันเดิมชาวประมงพื้นบ้านได้ทำการประมงในเขตบริเวณบ้านตนเอง ซึ่งทำประมงเป็นหลักทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้ปรึกษาหารือแต่งตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อเป็นธุรกิจเสริม ประกอบกับบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่อยู่ของโลมาและมีธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวมาจนปัจจุบัน

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ

   - ชมโลกมา

   - นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

   - ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเล

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่ตั้ง 44/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    081-9786096
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  105  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218