โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำหนองหัวเสือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำหนองหัวเสือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     แหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองหัวเสือ มีขนาดพื้นที่ 139ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนโดยนายวุฒินันต์ มอบนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ทางธรรมชาติมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น โดยห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด

    อ่างเก็บน้ำหนองหัวเสือ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ขอแนะนำการเดินทางที่ง่ายที่สุด โดยเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอนาบอน  ถนนมุ่งหน้าไปอำเภอช้างกลาง ระยะทางจากหน้าที่ว่าการอำเภอนาบอน ถึง สี่แยกข้ามทางรถไฟ ประมาณ 500 เมตร โดยทางเข้าอ่างเก็บน้ำหนองหัวเสือ ทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกถนนทางรถไฟ (จะอยู่ตรงข้ามร้านเซเว่น อีเลฟเว่น) ระยะทางตรงไปตามถนนอีกประมาณ 3 กิโลเมตร  ก็ถึงจุดหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์8.277639 , 99.575588

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218