โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ำเทพา จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ำเทพา จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

          ชาวประมงพื้นบ้านหัวเขื่อนปากน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันจัดตั้ง ธนาคารปูม้า เพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมแม่พันธุ์ปูม้าเพศเมียที่ได้จากการออกจับปลาในแต่ละครั้ง โดยจะคัดเอาตัวที่มีไข่อยู่นอกกระดอง นำมาเลี้ยงไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ พร้อมออกซิเจน อนุบาลจนลูกปูนับหมื่นนับแสนฟักออกมาเป็นตัวจนแข็งแรง แล้วนำถูกนำกลับไปปล่อยลงในทะเลอีกครั้ง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลบ้านเกิด เมื่อปูม้าเหล่านี้ตัวโตเต็มที่ก็จะถูกจับมาขายอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวเมียที่มีไข่ก็จะถูกคัดแยกออกมาเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไป

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ลูกปูม้า

    - มีปูสดจำหน่ายพร้อมบริการปิ้งย่างสัตว์น้ำ

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - เยี่ยมชมธนาคารปูม้า

    - พาเที่ยวอุโมงค์โกงกาง

    - ชม OTOP ผึ้งชันโรง

    - เที่ยวเกาะแลหนัง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 250 บาท/คน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ำเทพา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  โทร. 062-0792997, 092-7197401

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  105  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218