โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

          ตามที่ประวัติการประกอบอาชีพประมงมาเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อประชากรมากขึ้นแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้กลุ่มฯ คิดหาวิธีการเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากร โดยกันแนวเขตเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและแหล่งหลบภัยเพื่อให้โตเต็มวัยสามารถนำมากินและขายได้ จนเกิดเป็นซั้งบ้านปลาหมายเลข 9 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้คนไทยได้มีที่อาศัย สัญลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นที่รู้จักคือ “บ้านปลาหมายเลข 9” 

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

   - การนั่งเรือชมวิถีชุมชนและการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง

   - ชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย

   - ร่วมชมการกลับมาของปลากดทะเล (ปลากดขี้ลิง) ฝูงใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลา ที่มีอยู่นับหมื่นๆตัว อาศัยอยู่ในทะเลสาบธรรมชาติของสัตว์น้ำ

   - ชมซั้งบ้านปลาหมายเลข 9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มฯในยามค่ำคืนที่แบ่งกับแสงไฟของสะพานติณ

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     เช้าของวันแรกก็จะพาทุกคนไปชมการทำประมงพื้นบ้าน การยกลอบยืน และพาไปชมการลอยอวนของชาวประมงแล้วพาชมตลาดยามเช้าของคนในชุมชน หากับข้าวมาปรุงเป็นอาหารเที่ยง หลังจากนั้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันเพาะฝักโกงกางเป็นของตัวเองคนละต้น เพื่อเป็นส่วนร่วมในการเพิ่มปริมาณต้นโกงกางในพื้นที่ของกลุ่มฯตกเย็นพานั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกน้ำและให้อาหารปลากดขี้ลิงที่เป็นปลาธรรมชาติที่กลับมาอาศัยอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ฯ หลังจากนั้นก็นำทุกท่านมาชมในโซนของฝากของกลุ่มฯ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  โทร. 081-9696053, 087-8366894

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218