โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่าวปากบารา จังหวัดสตูล (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่าวปากบารา จังหวัดสตูล (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

          เป็นอุทยานทางทะเล มีชายหาดทอดตัวยาวขนานกับถนน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอละงู มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อน เนื่องจากมีทิวสนขึ้นอยู่ตลอดความยาวหาดและบริเวณสุดหาดทรายมีท่าเทียบเรือสำหรับเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆ

          ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นหาดทรายที่มีความโดดเด่นด้านธรณีสัณฐานเป็นอย่างมากบริเวณนี้ได้ถูกกัดเซาะมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการกัดเซาะประมาณ 1-2 เมตรต่อปี จึงได้มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

        พายเรือคายัคชมปราสาทหินพันยอด ทานข้าวชมพระอาทิตย์ตก ตกหมึก ตกปลา ชมแพลงก์ตอนทะเล

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     - ชมปราสาทหินพันยอด  800 บาท/คน

     - ดำน้ำดูปะการังเกาะบุโหลน 1500 บาท/คน

     - ชมพระอาทิตย์ตก ทานข้าวซีฟู้ด ตกปลาหมึก ชมแพลงก์ตอน 690 บาท/คน

     - ตกหมึกชมพระอาทิตย์ตก 650 บาท/คน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  อ่าวปากบารา  สถานที่ตั้ง 166 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    063-8452924

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218