โครงการ Fisherman’s Village Resort ลุงมินโฮมสเตย์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ลุงมินโฮมสเตย์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     ลุงมินโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พื้นที่อยู่ริมทะเล ใกล้เกาะมุก เกาะยอ มีแหล่ง ดำน้ำ ตกปลา ตกหมึก และวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ
   1.ล่องแพเปียกสุดมัน รอบละ 1,000 บาท / 10-15 คน 
   2.จับหอยมากินเอง
   3.ตกหมึก
   4.รับสัมมนา งานเลี้ยง 
   5.ดำน้ำดุปะการัง

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ลุงมินโฮมสเตย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 095-5407095
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218