โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านปากตะโกโฮมสเตย์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านปากตะโกโฮมสเตย์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว
     ปากตะโกโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่อยู่ในป่าโกงกางริมทะเล มีการอนุรักษ์ปลาตีน ปลาเสือพ้นน้ำ และระบบนิเวศของป่าชายเลน
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

- เที่ยวป่าโกงกาง

- ปลูกป่าโกงกาง

- ดูลิงแสม

- ดำน้ำดูปะการัง เกาะคาม เกาะมุก เกาะยอ
ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ปากตะโกโฮมสเตย์ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 091-0433436

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218