โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

       เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี จะมีกุ้งให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้คลำกุ้งตัวเป็นๆ บริเวณริม ชายฝั่ง หมู่ที่ 2 บ้านนาชุมเห็ด สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง (อวนปู) ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเทศกาล “คลำกุ้ง กินปู ดูหอย” ชุมชนปลอดร้านขายของมึนเมาเหล้า เบียร์ เกิดจากการตั้งกฎกติกาของคนในชุมชน คนในชุมชนมีการ รวมกลุ่ม ชาวบ้านนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ร้านอาหารที่แนะนำ

      บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ร้านอาหารของ ต.ตะเสะ และ ต.หาดสำราญ หรือว่าจะนำปิกนิกมาทำกินเอง

ที่พักแนะนำ

      บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง คือ รีสอร์ทของ ต.ตะเสะ และ ต.หาดสำราญ หรือจะนำเต้นท์มาเองก็ได้ นอนเล่น บริเวณชายหาด ดูพระอาทิตย์ตกดิน ชมดาวยามค่ำคืน

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     - เยี่ยมชมวิถีประมงพื้นบ้านของชุมชน/ ออกเรือเที่ยวชมเกาะ

     - เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

     - เยี่ยมชมธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  บ้านนาชุมเห็ด  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  089-7289730

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218