โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงทะเลชายฝั่งแหลมลูกไม้ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงทะเลชายฝั่งแหลมลูกไม้ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

      องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 42 ครัวเรือน ใช้เครื่องมือประมงประกอบอาชีพประมงแบบพื้นบ้าน มีการแปรรูปสินค้าประมงแบบพื้นฐาน มีชายฝั่งทะเลสวย ชุมชนเป็นมิตร ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ทั้งยังเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลแบบพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมและถูกกฎหมาย มีชายฝั่งทะเลที่สวยงาม มีอาหารทะเลสด ราคาท้องถิ่น

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - ถ่ายภาพวิวทะเลที่สวยงามในยามเย็น

    - อาหารทะเลสดขึ้นตรงจากทะเล

    - เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียง

    - ชมวิถีอาชีพประมง

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ   

    - เที่ยวเกาะเหลาเหลียง กินข้าวห่อบนเกาะเล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปวิวสวยๆ

    - ถ่ายรูปแมกไม้ชายฝั่งที่สวยงามยามเย็น พระอาทิตย์ตกดิน

    - ออกเรือชมวิถีการประกอบอาชีพแบบพื้นบ้านของชุมชน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงทะเลชายฝั่งแหลมลูกไม้  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    093-7259502, 087-0768573 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218