โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     อ่างเก็บน้ำคลองสียัด เป็นอ่างเก็บน้ำแบบเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 34,447 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความสำคัญในด้านการเกษตร เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำและเก็บกักน้ำในฤดูฝน เพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำ เช่น อำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม ส่วนในฤดูแล้งสามารถช่วยในการผลักดันน้ำเค็มที่จะเข้าแม่น้ำบางปะกงและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ทำการประมงและคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม พักแรม ตกกุ้ง ตกปลา เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่ง
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

One day trip

- ถ่ายภาพที่สันเขื่อนสียัด
- สักการะศาลเจ้าพ่อเขากา
- สามารถเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน เดินป่า พักแรมกางเต็นท์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำได้
- ซื้อสินค้าสัตว์น้ำ สินค้าแปรรูปและสินค้าจากชาวบ้าน
- น้ำตกบ่อทราย
- สามารถรับประทานอาหารบริเวณริมเขื่อน และบริเวณน้ำตกบ่อทราย 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำคลองสียัด หรือเขื่อนสียัด สถานที่ตั้ง ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 087-1424677
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218