โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมรมวาฬบลูด้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมรมวาฬบลูด้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     ในอดีต ชาวบ้านทำการประมงอาชีพเดียว รายได้ และ ปริมาณสัตว์น้ำลดลง ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่ง นายมนู เจริญพันธ์ ประธานชมรม เกิดแนวคิดการท่องเที่ยว ชมวาฬ และรวมกลุ่มเรือประมงที่สนใจ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ
    -  ชมวาฬ ทำกิจกรรมล่องเรือชมทะเลหมอก
    -  ทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง
    -  ชมฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น
    -  ชมธนาคารปูม้า
    -  ชมโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ชมรมวาฬบรูด้า แลมผักเบี้ย สถานที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 1หมู่บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้    095-517-5893

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218