โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านหงษ์ทอง (วัดหงษ์ทอง) จังหวัดฉะเชิงเทรา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านหงษ์ทอง (วัดหงษ์ทอง) จังหวัดฉะเชิงเทรา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     วัดหงส์ทองหรือวัดกลางน้ำตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยบริเวณป่าชายเลน โดยมีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล มีเจดีย์ 3 ชั้น มีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และงานประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม และทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง พระธาตุคงคามหาเจดีย์ ภายใน พระธาตุคงคามหาเจดีย์ ชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปอื่น ๆ ไว้ใหผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะสามารถเดินได้โดยรอบ เมื่อขึ้นไปที่บริเวณ ชั้น 2 ของอาคารจะพบหุ่นขี้ผึ้งเหมือนรูปจริงของหลวงปู่สด หรือพระมงคลเทพมุนี (สด จนทฺสโร) วัดปากน้ำภาษีเจริญ องค์แก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่ และยังเป็นแหล่งจัดแสดงภาพวาดของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบันพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ จุดชมวิวที่มองออกไปเห็นทะเล เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนอาคารนี้ลอยอยู่ในน้ำ ส่วนชั้นบนสุดของ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ มีเจดีย์สีเหลืองทองตั้งเด่นอยู่ สามารถเข้าไปชมด้านในได้ ซึ่งด้านในมีแท่นบรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกในโลกศาสนาสถานอีกแห่งที่ตั้งอยู่ด้านขวาของ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ คือพระอุโบสถหรือโบสถ์ของวัดหงส์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเช่นเดียวกัน สร้างแบบไทย ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รอบโบสถ์มีลานประทักษิณ จัดวางซุ้มที่นั่งไว้ให้ชมธรรมชาติป่าริมชายฝั่ง ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน และมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวพระพุทธประวัติอย่างสวยงาม ร้านค้าชุมชนวัดหงส์ทอง มีสินค้าขายมากมาย ทั้งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูปและสินค้าพื้นบ้าน
     วัดหงส์ทองแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุในทะเล ใช้ชื่อว่า พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรณ์ปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์เป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก ได้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยพระครูปรีชาประภากร พระอธิการปราชญ์ ปภากโร (ศรนิล) และเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ได้ตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ในวัดไว้อย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมิให้พระออกเรี่ยไร มิให้เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด มิให้ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นหวยล๊อตเตอรี่ มิให้จัดงานมหรสพ เป็นต้น
     พระครูปรีชา ประภากร ได้เป็นผู้นำชาวพุทธปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ และได้พัฒนาวัดหงส์ทองแห่งนี้ให้เจริญและเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ มากมาย ภายในวัดหงส์ทอง อาทิเช่น ได้ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาจิต ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ศรนิลอนุสรณ์ กว้าง 18 วา ยาว 30 วา ตั้งอยู่ในทะเล มูลค่า 10 ล้านบาท สร้างเมื่อปี 2527-2541 และในปี 2542 สร้างพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ฯ มีด้วยกัน 3 ชั้น แต่ละชั้นจะมีภาพวาดฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น ภาพพุทธประวัติภาพพระโพธิสัตว์ปางอวตารต่าง ๆ ภาพวาดพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่เป็นที่เคารพสักการะที่สำคัญที่สุดคือบนชั้นสามของพระธาตุฯ เป็นที่บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลแห่งแรกของโลก

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

   One day trip
- ไหว้พระวัดหงส์ทอง พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์และอุโบสถ ซึ่งอยู่ในทะเล มีเจดีย์ 3 ชั้น สามารถออกมาชมทิวทัศน์ได้ ซึ่งจะมองเห็นวัดหงส์ทอง และทะเลได้ในมุมมองแบบ 360 องศา เดินชมความงดงามของวัด พร้อมทั้งซื้อของฝากจากร้านค้าชุมชนวันหงส์ทอง นั่งพักผ่อนหย่อนใจร้านกาแฟ บุญรักษากาแฟสด เป็นร้านกาแฟที่อยู่บริเวณวัดหงส์ทอง และยังสามารถรับประทานร้านอาหารทะเลสดๆได้อีกด้วย 
- ไหว้พระวัดสองคลอง ตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เที่ยวชมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์บ้านปลา ธนาคารปูแสมและวิถีชุมชน การแสดงดนตรีไทยของผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ในช่วงเย็นสามารถนั่งชมวิวแม่น้ำบางปะกง และรับประทานอาหารทะเลสดจากการทำประมงของชาวบ้าน บริเวณริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ถ้ามาเที่ยวในช่วงเดินพฤศจิกายน จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ สามารถเที่ยวชมดูโลมาอิรวดีปากแม่น้ำบางปะกง บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดหงษ์ทอง สถานที่ตั้ง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 094-9167802
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218