โครงการ Fisherman’s Village Resort ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลา-ธนาคารปู จังหวัดจันทบุรี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลา-ธนาคารปู จังหวัดจันทบุรี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     พื้นที่ หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นหมูบ้านเล็ก ๆ เก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาน 200 ปี ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง เป็นเส้นทางหากินและพักแรมของโขลงช้างป่า ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ท่าช้าง แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและได้ขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ถึงปัจจุ
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

One day trip 

ฐานที่ 1 บ้านปลา
ฐานที่ 2 ธนาคารปู
ฐานที่ 3 วิถีชีวิตคนประมงน้ำตื้นฯ
ฐานที่ 4 ภูมิปัญญาการถนอมอาหารทะเลพื้นบ้าน
ฐานที่ 5 สมุนไพรใกล้ตัว

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลา-ธนาคารปู สถานที่ตั้ง  30/3 หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 099-2596832
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218