โครงการ Fisherman’s Village Resort การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเจ้าไหม จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเจ้าไหม จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หลายยุคหลายสมัย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตตามแบบของมุสลิม มีป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์ และถ้ำเจ้าคุณที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม มีหินงอกหินย้อย

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    One day trip
08.30 น. ออกจากท่าเรือหาดยาว โดยนั่งเรือหางยาวไปประมาณ 10 นาที ถึงจุดปล่อยเรือบริเวณคลองถ้ำจระเข้ขาว ให้ท่านได้พายเรือคายัค ชมความงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
09.30 น. ถึงปากถ้ำจระเข้ขาว ได้เวลาสร้างความตื่นเต้นกับการพายเรือลอดความมืดที่ต้องมีไฟนำทาง เพื่อไปชมธรรมชาติ ลากูนโกงกาง มีทางเข้าออกทางเดียว บรรยากาศภายในที่คล้ายป่าที่อยู่ภายในปล่องภูเขาไฟ จากนั้นย้อนกลับไปที่เรือ เพื่อเดินทางไปถ้ำเจ้าคุณต่อไป
10.30 น. ถึงบริเวณคลองถ้ำเจ้าคุณ ให้ท่านได้พายเรือเข้าไปในถ้ำเจ้าคุณ เราจะได้ผจญภัย สนุกกับการปีนลอดโหน ท่ามกลางความสวยงามของกินงอกหินย้อยภายในถ้ำ อ่างน้ำตกภายในถ้ำ กับแสงระยิบระยับของผลึกเพชรที่สะท้อนเมื่อโดนแสงไฟ ภายในถ้ำจะมีห้องบรรทมของท่านเจ้าคุณ ม่านดอกไม้ หินปะการัง อ่างน้ำศิลา หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดยาว

ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว  

      ค่าเรือเหมาลำ ลำละ 1,000 บาท/ 2 ท่าน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  พายเรือคายัคชมถ้ำเจ้าคุณ สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 094-6246952

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218