โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อยู่ในเขตตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บ้านสามช่องเหนือเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว คนในชุมชนเป็นชาวมุสลิมที่ใช้ชีวิตสงบ เรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกยางพารา นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน ณ หมู่บ้านแห่งนี้จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในชุมชน และจะได้สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายด้าน และได้มีการสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่ในอดีต กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายด้าน อาทิ ปลูกป่า กรีดยาง ล่องเรือชมป่าโกงกาง ชมฟาร์มหอยนางรม ล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวพังงา เที่ยวถ้ำเพชรปะการัง และทำผ้ามัดย้อมจากพันธุ์ไม้ป่าโกงกาง ด้วยเป็นชุมชนที่อยู่ติดทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีวิถีชีวิต เกี่ยวกับการประมง ทางเดียวที่จะเข้ามาในหมู่บ้านได้จะต้องนั่งเรือข้ามฝั่ง ใช้เวลาไม่นาน

     กิจกรรมท่องเที่ยวอ่าวพังงา (ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตคือ ที่เราจะได้พบทิวทัศน์ของอ่าวพังงาทำให้เราได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มีรูปร่างแปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ เช่น ถ้ำเพชรปะการัง, มหัศจรรย์ปีปี, เขาพิงกัน, ถ้ำรอด เป็นต้น) นั่งเรือล่องคลอง 3 สาย (นั่งเรือจากท่าเรือข้ามฝั่งไปยังชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งคลอง ฝั่งชุมชนบ้านสามช่องเหนือ กิจกรรมชมวิถีชีวิต (นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือแคนูชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อีกทั้งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน, ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง, ฟาร์มหอยนางรม, สาธิตการทำกะปิ และร่วมทำผ้ามัดย้อมกับชาวบ้านในชุมชน) OTOP จำลอง (ตัวแทนชาวบ้านสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ เรือหัวโทง เรือแจว ผ้ามัดย้อม กะปิ เป็นต้น และยังมีการเปิดสอน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ) พัฒนาชุมชนบ้านสามช่องเหนือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ (พัฒนาชุมชน) (ชมแปลงเลี้ยงหอยหลักควาย พื้นที่อนุรักษ์ปูแสม ธนาคารหอยแครง พื้นที่ปลูกป่าชายเลน นั่งเรือแคนูลอดอุโมงค์ป่าโกงกางแลปูแสม สาธิตการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากป่าชายเลน)

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

   วันที่หนึ่ง

ช่วงสาย พบกันที่บ้านสามช่องเหนือฟังเรื่องราวชุมชน และข้อควรปฏิบัติ จากนั้นพายนั่งคายัคนั่งแคนนูชมระบบนิเวศป่าชายเลน

ช่วงเที่ยง อาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย ลุยป่าโกงกางชายเลน ร่วมกันปลูกป่า / ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชมฟาร์มหอยนางรม และลองชิมหอยนางรมสด

ร่วมกันทำผ้ามัดย้อม / ชมสาธิตการทำกะปิ

ช่วงหัวค่ำ อาหารเย็น พักโฮมสเตย์ชุมชน

   วันที่สอง

ช่วงเช้าตรู่ อาหารเช้า หรือเลือกโปรแกรมพิเศษนั่งเรือชมแสงแรก และความงามเหนืออ่าวพังงา

ช่วงสาย ลงเรือหัวโทง เที่ยวชมอ่าวพังงา แวะเข้าชมถ้ำเพชรประการัง ขึ้นปล่องถ้ำชมวิวแบบเบิร์ดอายส์วิว ชมทิวทัศน์เขาพิงกัน เขาตาปู ถ้ำลอด และเกาะปันหยี

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ สถานที่ตั้งชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 093-7606790

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218