โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

     บ้านท่าดินแดง พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านติดทะเลมีป่าชายเลนและป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล เหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีประชาชนอาศัยอยู่ 108 ครัวเรือน ประชากรรวม 435 คน ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณชายฝั่งคลองป่าชายเลน ในปี พ.ศ.2547 เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ทำให้ชุมชนบ้านท่าดินแดงมีน้ำทะเลเข้าท่วมบริเวณสองฝั่งคลองและป่าชายเลน สิ่งแวดล้อมจำพวกหญ้าทะเล และป่าชายเลน เสียหายเป็นจำนวนมากต่อมาได้มีการฟื้นฟูโดยการร่วมมือกันของชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ธรรมชาติบริเวณรอบหมู่บ้านกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

     บ้านท่าดินแดงมีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว สภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้ป่าชายเลน สองข้างหมู่บ้านมีป่าชายเลนล้อมรอบ มีชายหาดยาวกว่า 13 กิโลเมตร บ้านท่าดินแดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอท้ายเหมือง 14 กิโลเมตร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าดินแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนปาล์ม/ยางพารา/เกษตร เช่น ปลูกแตงโม ถั่วฝักยาว ผักไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางสังคมยังเป็นสังคมแบบพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติ มีคติของชุมชนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีการใช้อย่างยั่งยืน

     ป่าชุมชนบนเหมืองเก่า (เป็นท่าเรือชุมชนแล้วยังเป็นจุดเริมต้นของกิจกรรมพายเรือคายักเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว) ล่องเรือชมป่าชายเลน (ระหว่างเส้นทางนั่งเรือคายัก นอกจากจะได้ชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่มากไปด้วยสรรพสัตว์และพืชพันธุ์อันหลากหลายแล้ว ยังได้ชมวิถีการทำประมงพื้นบ้าน อย่าง การจับปลา ดักปู(ดำ) ไปเป็นอาหารหรือขาย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งของดีของบ้านท่าดินแดง ทะเลงามเขาหน้ายักษ์ (หาดเขาหน้ายักษ์เป็นเวิ้งอ่าวสงบ สะอาด สวยงาม มีพื้นทรายขาวนวล เนื้อทรายละเอียดยิบ น้ำทะเลใสแจ๋ว ค่อยๆไล่โทนจากสีเขียวอมฟ้าอ่อน ๆ ไปสู่สีฟ้าแก่และน้ำเงินเข้มในเขตน้ำลึก นับเป็นแนวชายหาดที่มีความสวยงามใกล้เคียงกับแนวหาดทรายบนเกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์เลยทีเดียว) ทุ่งหญ้าสะวันนา (ผ่านป่าทุ่งหญ้าสายสั้นๆซึ่งหากใครเดินผ่านแล้วก็ผ่านเลย แต่หากใครลองเดินชมธรรมชาติไปเรื่อย ๆ ก็จะพบว่าป่าแห่งนี้มีเสน่ห์และน่ายลอยู่ไม่น้อย)

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     ทริปครึ่งวัน

1. ชมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

2. พายเรือคายัคชมความงามป่าโกงกางและวิธีการจับปูดำ

3. นั่งเรือหัวโทง ดำน้ำชื่นชมความงามของทะเล

4. ชมความงามทุ่งหญ้าสีทอง

5. ชมความงามชายหาดเขาหน้ายักษ์และเล่นน้ำ

6. รับประทานอาหารพื้นถิ่นที่ชายหาด (ทานตอนเที่ยง)

     One day trip

                 1. ชมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

             2. พายเรือคายัคชมความงามป่าโกงกางและวิธีการจับปูดำ

             3. นั่งเรือหัวโทง (มีเสื้อชูชีพให้ฟรี)

             4. ชมความงามทุ่งหญ้าสีทอง

             5. ชมความงามชายหาดเขาหน้ายักษ์และเล่นน้ำ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดง สถานที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 086-2730823

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218