โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านบางพัฒน์ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านบางพัฒน์ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)    ประวัติความเป็นมาและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

     บ้านบางพัฒน์เป็นชุมชนเล็กๆที่อิงแอบอยู่ ณ ริมคลอง ของอำเภอเมืองพังงาจัดหวัดพังงา ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงชายเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวพังงา สิ่งแวดล้อม ดงกงกลางเกาะน้อยใหญ่และทะเลอันดาทำให้บ้านบางพัฒน์มีวิถีที่สงบสุขเรียบง่าย ในวันที่รับสายลมชมทะเลเย็นชื่นสบาย

     บ้านบางพัฒน์เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวขนานนามให้ว่าเป็น หมู่บ้านที่มีร้านอาหารทะเลที่มีรสชาติอร่อย และสด ถูกปากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่สำคัญราคายังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก บ้านบางพัฒน์ตั้งอยู่บนเกาะและล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกาง ชาวบ้านที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวมุสลิม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยว

     ธนาคารปู (ได้รับธงอนุรักษ์จากพระราชินีในราชกาลที่ 9 ปีพ.ศ. 2540 ที่นี่จะมีปูตลอดทั้งปี และสามารถมาศึกษาเรียนรู้เรื่องปูได้ หรือ หากต้องการ ทำบุญปล่อยปู (ลูกปู) ลงทะเลก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ โดยมีผู้ที่ชำนาญคอยให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรม) สาธิตทำกะปิกุ้งบางพัฒน์(ชมสาธิตการทำกะปิกุ้งด้วยวิธีโบราณดั้งเดิม โดยชาวบ้านที่ชำนาญ หากต้องการสั่งซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะบางครั้งสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย) ล่องเรือชมป่าโกงกาง (บ้านบางพัฒน์เป็นหมู่บ้านที่มีป่าโกงกางล้อมรอบ ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติสูง ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เคยเสด็จมาปลูกต้นไม้ที่นี่เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ดูแลป่ามาโดยตลอด) พายเรือคายัค (นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือคายัคชมป่าโกงกาง ซึ่งมีแพคเก็จให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ พายเอง และมีเจ้าหน้าที่พายให้) ชมรอยพระพุทธบาทที่เกาะไม้ไผ่ (มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่กลางเกาะที่มีป่าโกงกางล้อมรอบอยู่ในเกาะไม้ไผ่) ชมปูมดแดงและทะเลแหวกที่เขาตั้งเลน (เขาตั้งเลนคือภูเขาที่อยู่บนดินเลน สามารถไปเยี่ยมชมได้ในช่วงน้ำลง เมื่อเราไปถึงจะเจอกับปูมดแดงจำนวนมาก และ unseen ทะเลแหวกไปพร้อมๆกัน) ปลูกป่าโกงกาง (มีกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ)

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

        พบรัก ที่บางพัฒน์

1 วัน ไป-กลับ

10.00 - 10.30  แนะนำข้อมูลชุมชน

10.30 - 11.00  ล่องเรือชมป่าโกงกาง

11.00 - 12.00  ชมรอยพระพุทธบาทที่เกาะไม้ไผ่

12.00 - 13.00  รับประทานอาหารพื้นถิ่น

13.00 - 15.00  พายเรือคายัค/ชมปูมดแดงและทะเลแหวกที่เขาตั้งเลน

15.00 - 16.00  แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางพัฒน์ สถานที่ตั้งหมู่ที่  8  ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้089-8677028

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218