โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านท่าเขา จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านท่าเขา จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

     พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยเล่าสืบกันมาว่า เป็นผู้ที่อพยพมาจากเมืองตรัง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ภาพในพื้นที่เป็นเกาะอยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของ จ.พังงา ประมาณ 43 กม. มีพื้นที่ประมาณ 46.4 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง หาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว เกาะยาว เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ของ 3 จังหวัด

– ฝั่งอ่าวพังงา : เขาตะปู เขาพิงกัน 

– ฝั่งกระบี่ : เกาะบิเละ เกาะห้อง 

– ฝั่งภูเก็ต : เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน

     ชาวบ้านที่มีวิถีชาวเกาะที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความงดงาม ถ้าใครได้มาเยือนแล้ว ต้องหลงเสน่ห์ทุกคนก็ว่าได้ เกาะยาว เป็นเกาะแห่งความสงบที่แท้จริง ปกติไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ แน่นอนว่าต้องมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเดินไปไหนก็มีแต่คน แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่นี่ส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนที่มาพักที่เกาะยาวส่วนใหญ่จะมาเพื่อพักผ่อนทำให้เกาะนี้เงียบสงบสุด ๆ

     เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการพานักท่องเที่ยวชมจุดสำคัญต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านท่าเขา ระบายสีผ้าบาติก นักท่องเที่ยวสามารถวาดและระบายสีผ้าบาติกได้เองตามใจชอบ และสามารถนำผ้ากลับบ้านได้ 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

     - ท่องเที่ยวชมเกาะต่างๆ 4-5 เกาะ

     - ถ้ำ

     - สันหลังมังกร

     -ให้อาหารปลา กุ้งมังกร ในกระชัง

     -เยี่ยมชมการทำผ้าบาติก

     -เรียนรู้วิถีชุมชน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าเขา สถานที่ตั้งหมู่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 083-3955885

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218