โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านในไร่ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านในไร่ จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิและได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานชุมชนมีความสามัคคีรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทุกด้าน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ชุมชนบ้านในไร่มีแหล่งธรรมชาติงามตา หินช้างกลางเล พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ผ้าบาติกในไร่ที่สวยงามและโดดเด่นไม่แพ้ใคร สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้านมีอย่างใกล้ชิด บ้านในไร่คือชุมชนที่มีประวัติยาวนานถึง 200 ปี เป็นวิถีชีวิตของชาวประมง และที่สำคัญเดินออกไปไม่กี่ก้าว ก็จะได้เห็นทะเลอย่างใกล้ชิด สามารถซื้ออาหารทะเลโดยให้ชาวบ้านทำให้กินตรงนั้นได้

     กิจกรรมล่องเรือดูวิถีชีวิตชุมชนประมง (ล่องเรือผ่านลำน้ำที่ขนานไปกับชายหาดยาวชมการทำการประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังรวมถึงวิถีชีวิตคนในชุมชนบ้านในไร่ บ้านบ่อดาล) พายเรือคายัค (มีเรือคายัคบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมธรรมชาติแบบเน้นสุขภาพ) ให้อาหารปลาในกระชัง (แวะพักชมให้อาหารปลาทะเลตัวโต ๆ สัตว์น้ำหายากหลากชนิดแบบใกล้ชิด) กิจกรรมตกปลา ตกหมึก (สำหรับผู้ชื่นชอบกิกรรมการตกปลา ตกหมึกมีจุดตกปลาทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเล) ดำน้ำดูปะการัง (สำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมการดำน้ำเรามีแหล่งปะการังน้ำตื้นที่มีความอุดมสบูรณ์ให้สัมผัส มีฝูงปลาเล็กใหญ่ให้สัมผัส) แหล่งเรียนรู้การต่อเรือชุมชน (เป็นโครงการจากมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้การช่วยเหลือชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านในไร่เนื่องจากประสบภัยสินามิ)

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

One day trip

   เช้า พายเรือคายัค ล่องเรือ ชมวิถีชุมชนประมง เรียนรู้การต่อเรือไฟเบอร์ เดินสำรวจพันธ์ไม้ป่าโกงกางหายาก ให้อาหารปลาบ่าย ล่องเรือชมสายน้ำ พักผ่อนบนหาดทรายขาว เรียนรู้แหล่งวางไข่เต่าทะเล ดำน้ำดูปะการัง เย็น ตกปลา ตกหมึก พักผ่อนดูพระอาทิตย์ตกทะเลบนหาดทรายขาว

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านในไร่ สถานที่ตั้ง ม 7. ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

     เบอร์โทรศัพท์ที่สมารถติดต่อได้ 086-2706781 086-9489568

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218