โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนสะพานไม้บานา จังหวัดปัตตานี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนสะพานไม้บานา จังหวัดปัตตานี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     "บานา" เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน คำว่า บานา เป็นภาษาเปอร์เซียซึ่งมีความหมายว่า เมืองท่าเรือ มีบันทึกไว้ว่า บานา ในอดีตนั้นเป็นเมืองท่าของ อาณาจักรมลายูลังกาสุกะฝั่งทะเลตะวันออก และเดดาห์ โดยมีเรือสินค้ามาจอดนับร้อยลำ เอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านบานา คือสะพานไม้บานา ที่ทอดยาวออกสู่ท้องทะเล โดยความเป็นมาของสะพานไม้แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งครอบคลุม 5 พื้นที่คือ บานา ตันหยงลูโล๊ะ แหลมโพธิ์ บาราโหม และบางปู ที่เป็นพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี

     หลังจากเดินตามทางสะพานไม้ที่ทอดยาว เพื่อมาลงเรือเที่ยวออกสู่ทะเล ซึ่งที่นี่จะมีกิจกรรมการล่องเรือชมอุโมงค์ต้นโกงกางที่เลื่องชื่อ ชมวิถีชาวประมงพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวอิสลาม สัมผัสกับความร่มรื่นของธรรมชาติและความมหัศจรรย์ของป่าชายเลนนี้ ทั้งกิจกรรมเก็บหอย ล่องชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านในพื้นที่มุ่งหน้าไปที่ลานโกงกาง ซึ่งเป็นลานไม้ไผ่สร้างเพื่อเป็นจุดชมวิวภายในอ่าวปัตตานี ไม่นานนักก็มาถึงยังผืนป่าโกงกาง ที่มีลำต้นทอดยาวของทั้งสองฝั่งเข้าหากันเป็นซุ้มอุโมงค์สีเขียวขจี มองแล้วเพลิดเพลินสบายตา และหากว่าได้นั่งอยู่บนเรือที่ดับเครื่องยนต์ ลอยล่องอยู่บนลำน้ำที่เงียบสงบ ก็จะยิ่งทำให้เราได้ผ่อนคลายกายใจไปกับธรรมชาติอันแสนงามอีกด้วย ร่มไม้ของผืนป่าโกงกาง ได้ให้ร่มเงาจากโค้งกิ่งก้านสาขา ไม้โกงกางโอบล้อมเข้าหากันด้วยอายุที่ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน กลายเป็นอุโมงค์ทอดยาวรถเลี้ยวเคี้ยวคด ยื่นสู่ท้องทะเลจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์จากธรรมชาติน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

     เมื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนี้ จะได้ชมและสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและภูมิทัศน์ของอ่าวปัตตานี ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ค่อยๆ ลาขอบฟ้า

     และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต ชาวประมงพื้นบ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอีกด้วย สำหรับเมนูอาหารพื้นถิ่นบ้านบานา ที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้ลองลิ้มชิมรส จึงเต็มไปด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบอาหารทะเลจากฝีมือชาวประมงพื้นบ้านที่ล่องเรือหาปลาแบบวันต่อวัน

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

ล่องเรือชมวิวอ่าวปัตตานี อุโมงค์โกงกาง และ ชมจุดประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชุมชนสะพานไม้บานา  สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   08-9737-2864

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  232   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  214  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  163  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  89  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  69  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  67  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  65  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   8  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   5


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218