โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

   เกาะพิทักษ์ เป็นเกาะเล็กๆเนื้อที่ 712 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเกอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างจากฝั่งราว 1 กิโลเมตร.เกาะไม่มีโรงเรียนไม่มีวัด แต่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์เดียวอยู่บริเวรชายหาด มีชายหาดเล็กๆ ความยาว 450 เมตร เป็นพื้นที่ของกิจกรรมเดินชมบ้านเรือน ชมธรรมชาติ มีวงรอบเล็ก 800 เมตร และวงรอบใหญ่ 1.4 กิโลเมตร ประชาชนบนเกาะ มีชีวิตที่เรียบง่าย มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในทะเลต่อเป็นหัวร้านลงไปในทะเล ถือเป็นอัตลักษณ์ของเกาะพิทักษ์ เป็นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ละครัวเรือนมีน้ำใจต่อกัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีการบริหารจัดการค้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีโฮมสเตย์พร้อมอาหาร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน

 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ ()

วันที่ 1  11:30 น. - เช็คอินเข้าที่พัก

             12:00 น. - รับประทานอาหารทะเลมื้อเที่ยง พร้อมเพรียงกัน

             13:30 น. - ทำกิจกรรมWorkshop ผ้ามัดย้อม

             15:00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งชมวิวทิวทัศน์ ดื่มด่ำบรรยากาศวิถีบ้านประมง

             18:00 น. - ได้เวลาเสิร์ฟอาหารเย็น ก่อนจะเตรียมตัวออกเรือ

             19:00 น. - เปิดประสบการณ์นั่งเรือตกหมึกกับชาวประมงบ้านเกาะพิทักษ์ พร้อมทานปลาหมึกกันสดๆบนเรือ

วันที่ 2  07:00 น. - รับประทานอาหารเช้า ที่ทางโฮมสเตย์ได้จัดเตรียมไว้ให้

             08:30 น. - ดำน้ำดูปะการังที่เกาะคราม

             10:30 น. - กลับที่พัก เปลี่ยนชุดพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

**ราคา 1,490 บาท ต่อท่าน สำหรับ5ท่านขึ้นไป

ราคานี้รวม

-ค่าที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ

-ค่าดำน้ำพร้อมอุปกรณ์, กิจกรรมWorkshop, ค่าเรือตกหมึกตอนกลางคืน

ทริปนี้เป็นทริปการท่องเที่ยวที่ดำเนินการ โดยคนในชุมชนเองซึ่งรู้ลึก รู้จริงในสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความจริงใจที่ทางเราถ่ายทอดออกมา นอกจากนี้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาทของท่านจะทำให้ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218