โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

   ชื่อบ้านรางจันทร์มาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนทำอาชีพประมงช้อนตัวเคยเพื่อมาทำเป็นกะปิขายส่งเป็นสินค้าของชาวประมงสมุทรสาคร สำหรับบ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาแต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งมาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำธารหรือสายน้ำที่ไหลลงทะเลเค้าเรียกว่ารางน้ำ ส่วนคำว่ารางจันทร์สามีเรียกสายน้ำแห่งนี้ว่ารางจันทร์เพราะจันทร์เป็นชื่อภรรยาของตนเอง และต่อมามีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านรางจันทร์

   หมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์ เริ่มดำเนินการทำกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เรียนรู้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จุดประสงค์หลักคือ ให้เยาวชนในพื้นที่มีรายได้ รักบ้านเกิด และห่างไกลยาเสพติด โดยสภาพพื้นที่บ้านชายทะเลรางจันทร์ เป็นวิถีชีวิตในการทำการประมงแบบพื้นบ้าน มีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างสมถะ มีการทำการประมงเพื่อการดำรงชีพ เหลือก็แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน ถ้ามีมากก็จำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว หรือตลาดในเมือง ทั้งสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

   - กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ เช่น เดินช้อนกุ้ง ไสเคย วางลอบดักปู ถีบกระดานเก็บหอย ตีปลากระบอก พอกไข่เค็มโคลนทะเล ตำกะปิโบราณ และการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น

   - แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียง เช่น บ่อตกปลา รีสอร์ทบ้านเคียงเรือ วัดนาโคก วัดกาหลง จุดชมวิวสะพานสายรุ้ง วัดเพชรสมุทร (หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) ตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน ร.2 ค่ายบางกุ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นต้น

 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

   บ้านชายทะเลรางจันทร์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 081 793 9822

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218