โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านแหลมนาว จังหวัดระนอง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านแหลมนาว จังหวัดระนอง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

บ้านแหลมนาว เป็นชุมชนชาวมุสลิม ชาวบ้านแหลมนาวประกอบอาชีพทำการประมงและแม้ที่ตั้งของชุมชนจะไม่ใช่พื้นที่เกาะแต่เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมยื่นไปในทะเล แต่ก็เป็นพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางในการเข้าออกจากชุมชน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผลจากการรักษาสภาพแวดล้อมของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมนาว ส่งผลให้น้ำทะเลบริเวณรอบแหลมนาวสะอาดมากกว่าบริเวณอื่นๆ จนสามารถพบเห็นความอุดมสมบูรณ์ในธรรมซาติ เช่น จักจั่นทะเล สัตว์ขนาดเล็กตระกูลเดียวกับกุ้ง ฝังตัวในพื้นทรายของชายหาด ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายาก และพบเห็นได้น้อยลงทุกวัน จักจั่นทะเลเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากมลพิษทางน้ำ บ้านแหลมนาว หมู่บ้านที่ไร้ถนนของคนที่รักทะเล ในวันที่ทั้งโลกตื่นตัวกับเรื่องของการลดผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติ คือวันที่วิถีชีวิตของชุมชนบ้านแหลมนาวปฏิบัติมาจากรุ่นสู่รุ่น คือ ประมงเชิงอนุรักษ์

 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

๑. แพ็คเกจแบบ One day trip ค่าใช้จ่ายคนละ ๔๕0 บาท พร้อมอาหารหนึ่งมื้อ โปรแกรมทัวร์ก็เหมือนกับแพคเกจ สองวันหนึ่งคืน หรือจะเลือกเฉพาะไปเที่ยวเกาะดำน้ำแทนโปรแกรมทั้งหมดก็ได้ โดยโปรแกรมจะปรับไปตามฤดูกาลและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงได้

โดยแพคเกจ one day trip จะมีค่าเรือ 1,500 บาท เหมาไป (แยกจ่ายต่างหาก) บ้านแหลมนาวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ 1-50 คน โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวจะปรับเปลี่ยนไปตามจำนวนนักท่องเที่ยว แนะนำมาสัก 10 หรือ 20 คน จะคุ้มสุดๆ

๒. แพ็คเกจแบบ ๒ วัน ๑ คืน สำหรับโปรแกรม ๒ วัน ๑ คืนนั้น ค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละ ๑,๖๐๐ บาท/คนรามค่าเรือ (โปรแกรมนี้คุ้มที่สุด)

กิจกรรมวันที่ 1

   - ไปดูการดึงลอบหมึก

   - ตกปลาเมี้ยน

   - เดินเล่นดอนนักรบ ดูปูก้ามดาบ

   - เดินสันทรายกลางทะเล เก็บหอยชักตีน หรือเก็บหอยแครง

   - เดินสะพานไม้ ผ่านทุ่งหญ้า ไปสุตที่ชายหาต เล่นน้ำดูจั๊กจั่นทะเล

   - เก็บหญ้าซอง เก็บผักหวานทะเล

กิจกรรมวันที่ 2 จะเป็นโปรแกรมเที่ยวเกาะดำน้ำ ประกอบด้วย

   - ไปดำน้ำ หมู่เกาะกำ หาดญี่ปุ่น

   - เที่ยวเกาะค้างคาว

   - เที่ยวอ่าวเขาควาย (ชมจุดชมวิวอ่าวเขาควาย)

 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

บ้านแหลมนาว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๑๘๑-๑๗๘๕๐๙๔ (ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ ภักดี)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218